Werknemers

 

 

Werknemers

 

De cao TTB is mede tot stand gekomen na akkoord met werknemersorganisaties FNV Meubel en Hout (onderdeel van FNV Bouwen en Wonen) en CNV Vakmensen (www.fnvbouw.nl en  www.cnvvakmensen.nl).

Op de sites www.fnvbouw.nl/meubelenhout en www.cnvvakmensen.nl vindt u alle informatie die uw belangen als werknemer ondersteunt.

Op deze site hebben we voor werknemers binnen de branche veel voorkomende vragen over de cao TTB opgenomen.

Natuurlijk is de werkgever de eerst aangewezene om vragen over cao te beantwoorden voor haar medewerkers, maar via deze site en die van FNV en CNV kunnen werknemers ook veel vragen en antwoorden over voor hen belangrijke onderwerpen terugvinden.

 

 

 

Daarnaast zijn in de cao TTB bepalingen opgenomen die de belangen van werknemers beschermen via bijvoorbeeld vakbondsactiviteiten en personeelsvertegenwoordiging binnen de onderneming (Artikel 28 en 29).

Ook belangrijk is het te vermelden dat er een Sociaal Fonds voor Tentoonstellingsbedrijven bestaat dat financiering verzorgt voor diverse activiteiten gericht op het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen en het optimaal sociaal-economisch functioneren van de tentoonstellingsbranche.