Werkgevers

 

 

Werkgevers

 

De werkgevers binnen de tentoonstellingsbranche worden voor de cao TTB gerepresenteerd door de branchevereniging CLC-VECTA Centrum voor Live Communication, De Corridor 5 C, 3621 ZA Breukelen, Tel. 0346 – 352 444.

CLC-VECTA biedt werkgevers onder andere een kenniscentrum waar men terecht kan met alle vragen over toepassing van de cao TTB. Hierdoor zijn werkgevers in staat om de cao TTB correct toe te passen voor haar medewerkers, verankerd in de arbeidsovereenkomsten, naast uiteraard alle wettelijke bepalingen.

CLC-VECTA is tevens onderhandelingspartner bij de totstandkoming van de cao. De cao-commissie die hiermee belast is, wordt gekozen uit de leden van CLC-VECTA. De commissie heeft namens het bestuur de bevoegdheid om de cao TTB af te sluiten en Algemeen Verbindend te laten verklaren door het Ministerie van SZW.

 

 

 

Zowel werkgevers als werknemers (vertegenwoordigd door FNV Bouw en CNV Vakmensen) zijn gebaat bij het tegengaan van oneerlijke concurrentie. Daarom is het werk van de SNTB ook voor werkgevers belangrijk.

Voor verder informatie over CLC-VECTA verwijzen we u graag naar  www.clcvecta.nl .