Toezicht en handhaving

 

 

Toezicht en handhaving

In de cao is een Stichting Naleving cao Tentoonstellingsbedrijven (SNTB) geregeld. Deze stichting is ondermeer belast met de controle, ten behoeve van werkgevers en werknemers, op de naleving van de cao (-bepalingen).

Het bestuur van de stichting bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers (-organisaties) en één onafhankelijke voorzitter.

Het bestuur is desondanks onafhankelijk. De vertegenwoordiging van cao-partijen in het bestuur garandeert deskundige en aan de branche gerelateerde kennis, naast juridische know-how.

 

 

Het adres van het secretariaat van de SNTB is:

De Corridor 5 C
3621 ZA BREUKELEN
+31 346 352 444
secretariaat@sntb.nu

 

 

Vraag

 Verwijzing

 Wat is het doel van de SNTB ?

  Artikel 2 Bijlage VII/1 CAO

 Wat zijn de taken en bevoegdheden van de SNTB ?

  Artikel 5 Bijlage VII/1 CAO en artikel 2 bijlage VII/2

 Wat is de werkwijze van de SNTB ?

  Artikel 7 Bijlage VII/1 CAO