Tentoonstellingsbranche

 

 

Tentoonstellingsbranche

 

De tentoonstellingsbranche in Nederland telt zo’n 240 bedrijven. Bedrijven die onderling behoorlijk kunnen verschillen. Zo zijn er bedrijven die zich met standbouw bezighouden voor opdrachtgevers die zich op beurzen en tentoonstellingen presenteren maar ook toeleveranciers die met hun producten en diensten standbouwers faciliteren.

Het vaststellen of een bedrijf gerekend wordt tot de tentoonstellingsbranche en daarmee onder de cao TTB valt, wordt bepaald door de criteria in Artikel 2 van de cao (werkingssfeer).

De tentoonstellingsbranche wordt de laatste jaren gekenmerkt door een toenemende dynamiek; enerzijds is er sprake van toenemende concurrentie in binnen- en buitenland, anderzijds is er sprake van een hoge prijsdruk. De intensiteit waarmee projecten moeten worden gerealiseerd, vaak in zeer korte periodes, noodzaakt een goede toepassing van de cao, helder, duidelijk en uniform.

Daar staat de SNTB voor; zowel voor de belangen van werknemers als die van werkgevers binnen de tentoonstellingsbranche.