cao Informatie

 

 

Inleiding

In je werksituatie kunnen zich allerlei vragen voordoen, waarover de cao vaak een antwoord geeft.

Die vragen kunnen zowel bij werkgever (in relatie tot de concurrentie-positie met andere bedrijven in de sector) als bij werknemer (is mijn arbeidsovereenkomst conform de cao?) opkomen.

Hieronder hebben we een aantal mogelijke vragen met verwijzingen naar de desbetreffende cao-bepalingen opgenomen, die wellicht enig uitsluitsel op die vragen geven. Bij het klikken op de verwijzing vindt u de tekst met het antwoord. U kunt hier door de gehele tekst van de cao scrollen. Klikt u naast het document komt u terug op de pagina van de site.

Hier staat de algemene situatie beschreven.

 


 

Vraag

Verwijzing

Welke functie behoort bij mijn werkzaamheden?

Bijlage I CAO

Welk loon behoort bij mijn functie?

Artikel 6 CAO

Welke salarisschalen gelden er?

Artikel 6; bijlage II en III

Welke onkostenvergoedingen zijn er?

Artikel 6 CAO

Wat is de normale arbeidsduur per week?

Artikel 7 CAO

Hoe luidt de tijd- voor tijdregeling en wat is dat?

Artikel 7 lid 5 CAO

Wat is er geregeld m.b.t. het verrichten van overwerk?

Artikel 8 CAO

Bijlage X CAO

Hoe is het werken in ploegen geregeld?

Artikel 9 CAO

Is werken ’s nachts toegestaan?

Artikel 10 CAO

Bestaat er een recht op reis- en verblijfkosten?

Artikel 11 CAO

Welke feestdagen zijn benoemd?

Artikel 12 CAO

Op hoeveel vakantie heb ik per jaar recht?

Artikel 13 CAO

Hoeveel bedraagt de vakantietoeslag?

Artikel 13 CAO

Hoe is het kort verzuim geregeld?

Artikel 14 CAO

Wat is er geregeld over arbeid en zorg?

Artikel 15 CAO

Is er een arbo-catalogus?

Artikel 16 CAO

Is er een recht op scholing?

Artikel 17 CAO

Wat is de uitkering bij ziekte, (langdurige) arbeidsongeschiktheid, bij ongeval of overlijden?

Artikel 18 CAO

Hoe en wat is er geregeld t.a.v. de beëindiging van een dienstverband?

Artikel 19 CAO

Hoe is de pensioenopbouw geregeld?

Artikel 20 CAO

Wat houdt het sociaal beleid van de werkgever in?

Artikel 23 CAO