Wat doet SNTB?

SNTB staat voor Stichting Naleving cao Tentoonstellingsbedrijven. Binnen de tentoonstellingsbranche zijn er momenteel circa 240 bedrijven die binnen de werkingssfeer van deze cao vallen.

De Stichting heeft ten doel te bevorderen dat de bepalingen opgenomen in de cao Tentoonstellingsbedrijven (cao TTB), met de haar ten dienste staande middelen volledig worden nageleefd.

Dat doet zij onder meer door het actief houden van toezicht op naleving door onder andere het toetsen van loonadministraties aan de cao bepalingen. Via deze site kunnen alle belanghebbenden contact zoeken met de Stichting.

De volledige Statuten en het Reglement van de Stichting zijn opgenomen onder de menukeuze Overig.

Bij vaststelling van niet-naleving heeft de Stichting diverse middelen ter beschikking om ervoor te zorgen dat de cao wel wordt nageleefd. Ook komt de Stichting in actie naar aanleiding van een melding.

Voor zowel werknemers als werkgevers is het van groot belang dat de cao TTB correct wordt nageleefd en dat hier professioneel toezicht op wordt gehouden.